Ετικέτα: πρωτόκολλο συναίνεσης

  • Πρωτόκολλο Συναίνεσης

    Όλα τα πρόσωπα του δικτύου μιας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων, δημιουργούν και μοιράζονται από κοινού ένα αρχείο. Η διαδικασία δημιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα Σύνταγμα κανόνων,...