Η τεχνολογία “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”

Τι είναι μια “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”; Ορισμός

Επαναστατική Τεχνολογία η οποία παρουσιάζεται ως μία δημόσια, μη δυνατόν να μεταβληθεί, αποκεντρωμένη και διανεμημένη σειρά δεδομένων, ομαδοποιημένων σε χρονικά αριθμημένα “μπλοκ” (blocks). Η πρώτη ιστορικά, εφαρμογή της τεχνολογίας “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”, πραγματοποιήθηκε στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων, και ήταν η περίπτωση του “bitcoin”. Η Τεχνολογία αυτή παρόλα αυτά μπορεί να εφαρμοστεί και σε ένα πλήθος επιπλέον περιοχών της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά θα αναφέρουμε, σε τομείς όπως καταμέτρηση ψήφων, διαφύλαξη ιστορικών, πολιτιστικών, δημοσιονομικών κ.α. αρχείων, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, ειδησεογραφική διαφάνεια(π.χ. η περίπτωση CIVIL).

 

Πρόλογος

Γεια σας. Στο άρθρο αυτό θα μιλήσουμε για την τεχνολογία “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων” ή στα Αγγλικά, “ Blockchain. Θα διαπιστώσουμε πώς κάτι που ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι σχεδόν, αποτελεί την στιγμή που μιλάμε ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια όποιου το κατέχει και το ελέγχει. Και ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε γράφοντας το άρθρο αυτό αναφέρεται στο δικαίωμα και στην υποχρέωση ταυτόχρονα, κάθε ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου στην Γνώση. Όσο πιο ελεγχόμενα διαχέεται σε μια κοινωνία η Γνώση, τόσο πιο χειραγωγίσιμη γίνεται η Κοινωνία αυτή.

Εισαγωγή

(Αλυσίδα Κοινοποιήσεων, πηγή: Wikipedia  )

Η τεχνολογία Αλυσίδας Κοινοποιήσεων προκύπτει από ένα δίκτυο ανθρώπων που δημιουργούν και μοιράζονται κάτι κοινό. Το κύριο χαρακτηριστικό του δικτύου αυτού που χρησιμοποιείται στην τεχνολογία “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων” και στην γλώσσα τον υπολογιστών ανήκει στην κατηγορία δικτύων υπό τον τίτλο “Δίκτυο Ομότιμων Κόμβων”, είναι το εξής.Το δίκτυο είναι αποκεντρωμένο και διαμοιρασμένο ισόποσα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόσωπο του δικτύου που να υπερέχει έναντι κάποιου άλλου προσώπου κατ’ οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει απουσία προτεραιότητας (όποιου είδους) λοιπόν, κάποιου προσώπου έναντι κάποιου άλλου. Να σημειωθεί πως δεν είναι ίδια τα πρόσωπα των συμμετεχόντων στο δίκτυο, αλλά είναι ίσα μεταξύ τους αναφορικά με οποιαδήποτε διαδικασία εκλογής/επιλογής μεταξύ αυτών. Στατιστικά μιλώντας, θα λέγαμε ότι εάν τεθεί θέμα εκλογής κάποιου προσώπου, η εκλογή αυτή θα δίνει ίσα ποσοστά επιτυχίας (ή αποτυχίας εάν είστε τέτοιος τύπος) σε κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα και αυτή θα εκτελείται τυχαία. Πολιτικά μιλώντας θα αναφερόμασταν στο πολίτευμα της Δημοκρατίας, το πολίτευμα με την υπερβατολογική προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων πολιτευμάτων. Όλα τα πρόσωπα του δικτύου μιας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων λοιπόν, δημιουργούν και μοιράζονται από κοινού ένα αρχείο. Η διαδικασία δημιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα Σύνταγμα κανόνων, που στην γλώσσα των υπολογιστών ονομάζεται Πρωτόκολλο Συναίνεσης. Οι κανόνες αυτοί συντάσσονται με βασικό γνώμονα την κατ’εξοχήν ανάγκη ύπαρξης εμπιστοσύνης ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά. Και αυτό που εννοεί η παραπάνω φράση αναφέρεται στην ανάγκη για απόδειξη ύπαρξης εμπιστοσύνης μεταξύ των προσώπων του δικτύου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μάλιστα ή δυνατόν καθόλου. Η σύνταξη ενός συμπαγούς πρωτοκόλλου συναίνεσης απομακρύνει την δημιουργία συνθηκών οι οποίες να οδηγούν στην ανάγκη να αποδείξουν τα πρόσωπα του δικτύου την τιμιότητά τους αναφορικά με την συμμετοχή τους στο δίκτυο, και έτσι, ακολούθως, το δικαίωμα συνύπαρξης τους σε αυτό. Πρόκειται για μια ισορροπία Ζούγκλας ανάμεσα σε πολιτισμένους ανθρώπους.

Ιστορία

Η πρώτη ιστορικά, εφαρμογή της τεχνολογίας “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων” (διότι περί τεχνολογίας πρόκειται, όπως η χρησιμοποίηση της φωτιάς από το ανθρώπινο είδος, ή το τρανσίστορ”), αποτέλεσε το ψηφιακό νόμισμα με το όνομα “Bitcoin”. Δημιουργία ενός αγνώστου άντρα, γυναίκα, ή σύνολο ανθρώπων (άγνωστο ακόμα)  με το κωδικό όνομα “Satoshi Nakamoto”, όπου τον Οκτώβριο του 2008, δέκα χρόνια και ένα μήνα πριν από την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, κοινοποίησε μιά εργασία του στο διαδίκτυο με τίτλο “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”. Μία τίμια μετάφραση της εργασίας αυτής στα Ελληνικά, μπορείτε να βρείτε εδώ. Στην εργασία αυτή προτεινόταν μια λύση σε ένα διάσημο πρόβλημα των των Μαθηματικών με εφαρμογή της λύσης αυτής στον χρηματοοικονομικό τομέα. Ήταν δυνατόν μία κοινότητα ανθρώπων να κτίσουν ένα δίκτυο από υπολογιστές και μέσω του δικτύου αυτού να εκτελούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ τους με μαθηματικώς αποδεδειγμένη ασφάλεια διαφύλαξης των περιουσιών τους (τουλάχιστον όποιο ποσοστό των περιουσιών τους είχαν αποφασίσει να επενδύσουν αγοράζοντας νομίσματα αυτού του καινούργιου χρηματοοικονομικού συστήματος συναλλαγών, τα λεγόμενα Bitcoin εν προκειμένω), και ταυτόχρονα να μην υπάρχει κεντρική εξουσία που να μπορεί να επέμβει με οποιοδήποτε τρόπο θα ήθελε, στους κανονισμούς οι οποίοι διέπουν την πραγματοποίηση ή όχι όλων αυτών των συναλλαγών, κανονισμοί που σχεδιάστηκαν από τον προγραμματιστή του πρωτοκόλλου αυτού, συναλλαγών και αποτελούν το Πρωτόκολλο Συναίνεσης του Bitcoin, πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί έναν Αλγόριθμο Απόδειξης Μόχθου. Ο Αλγόριθμος Απόδειξης Μόχθου του δικτύου του Bitcoin, δεν είναι ο μόνος αλγόριθμος που χρησιμοποιείται σήμερα. Ένας διαφορετικός αλγόριθμος, ο  Αλγόριθμος Απόδειξης Μερισμάτων.χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο συναίνεσης μιας άλλης  Αλυσίδας Κοινοποιήσεων, αυτής με το όνομα Ethereum(ETH) για παράδειγμα. Τι είναι όμως το αρχείο αυτό που από κοινού μοιράζονται τα πρόσωπα του δικτύου; Στην περίπτωση του Bitcoin, το αρχείο αυτό ήταν απλά ένα τραπεζικό χαρτοφυλάκιο. Τράπεζα καλούσαν τον τύπο εκείνο που είχε στήσει ένα πάγκο, ένα τραπέζι, μία τράπεζα εν ολίγοις, εκεί στα χρόνια της Αναγέννησης, και όπου ο τύπος αυτός αν είχε κάτι που δεν είχε κανένας άλλος, ήταν τα στοιχεία του ποιος έχει τι, ποιος έδωσε σε ποιόν κτλ. (όπως και στην αρχαία Αίγυπτο μόνο το Ιερατείο είχε πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούσαν την επαναστατική τεχνολογία της εποχής εκείνης, της Γραφής). Έτσι και σε ένα σύγχρονο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο, φυλάσσονται όλες οι πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών της τράπεζας. Η Ειδοποιός διαφορά με το τραπεζικό χαρτοφυλάκιο του Bitcoin έγκειται στο ότι διαχειριστές του χαρτοφυλακίου του Bitcoin είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες του. Γινόμαστε όλοι τραπεζίτες με άλλα λόγια. Και οι τραπεζίτες όμως γίνονται σαν όλους.

Πολύ καλό για να είναι αληθινό θα πει κάποιος και θα έχει τόσο δίκιο. Η ύπαρξη της τεχνολογίας δεν εγγυάται και την αρχικά οραματιθείσα εφαρμογή της. Ούτε άλλωστε συμβαίνει πια αυτό. Για παράδειγμα την αλυσίδα κοινοποιήσεων του Bitcoin, την ελέγχουν πια, μια χούφτα εταιρίες, οι λεγόμενες mining pools. Παρακάτω που θα ασχοληθούμε με την τεχνική περιγραφή μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων, θα καταλάβουμε πώς φτάνουμε σε αυτό το σημείο.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Θυμάται κανένας μία εφαρμογή που λεγόταν BitTorrent εκεί γύρω στiς αρχές των 00's; Σε αυτήν την εφαρμογή αρχιτεκτονικής δικτύου ομότιμων κόμβων, εάν είχες κάποιο τραγουδάκι που σου άρεσε και ήθελες να το μοιραστείς με κόσμο, τότε "άνοιγες" (open) την εφαρμογή και "τράβαγες" (apply) μια συνάρτηση κατακερματισμού ( Cryptographic Hash Function ) πάνω στο εν λόγω τραγουδάκι και αυτή (η συνάρτηση) σου "ξέρναγε" το κρυπτογραφικό του αποτύπωμα (του τραγουδιού). Μέσω της εφαρμογής τότε, κοινοποιούσες το αποτύπωμα αυτό με μιά περιγραφή  του τραγουδιού (τίτλο, όνομα καλλιτέχνη κτλ) στην κοινότητα των χρηστών που "έτρεχαν" (χρησιμοποιούσαν) την ίδια εφαρμογή και απλά άφηνες τον υπολογιστή σου ανοιχτό όλο το βράδυ. Το πρωί που ξύπναγες, και λίγο πριν φύγεις για την τάξη, τσεκάριζες(έλεγχες) την εφαρμογή. Τότε θα έβλεπες ότι το τραγουδάκι σου το είχαν "κατεβάσει" (download) και άλλοι χρήστες της εφαρμογής, από εσένα. Δλδ (δηλαδή), τώρα πια υπήρχαν αντίγραφα (copies) της επιλογής σου (για το τραγουδάκι μιλάμε πάντα), και στους σκληρούς δίσκους (hard discs) άλλων ανθρώπων. Οπότε:

  1. Αν για κάποιο λόγο (συγύρισμα μαμάς π.χ.) είχε χαθεί ή καταστραφεί ο σκληρός σου δίσκος, μπορούσες να το ανακτήσεις από αυτούς που εσύ το ο ίδιος είχες προσφέρει στο παρελθόν.
  2. Μπορούσες επίσης να αποκτήσεις και όσα τραγουδάκια δεν είχες (και επιθυμούσες) και τύχαινε να τα έχουν κάποιοι (ή έστω ένας) οι οποίοι τα μοιράζονταν με τον ίδιο τρόπο που είχες και εσύ κάποτε μοιραστεί το δικό σου.

Αρχικά Συμπεράσματα

Με λίγα λόγια συνέβαινε το εξής. Διαμοιραζόμενος κάτι, αυτό το κάτι δεν εξέπιπτε αλλά πολλαπλασιαζόταν. Ήταν πια αποτέλεσμα κοίνο-ποίησης. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο συνθετικό του ονόματος της Τεχνολογίας Κοινοποιήσεων. Την κοινοποίηση. Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην δημιουργία μιας Αλυσίδας  Κοινοποιήσεων κατέχουν ξεχωριστά και από κοινού ταυτόχρονα ένα πανομοιότυπο αντίγραφο από ένα κοινό αρχείο. Το αρχείο αυτό δεν είναι στατικό σε περιεχόμενο, αλλά εμπλουτίζεται συνεχώς με καινούργιο περιεχόμενο. Η ειδοποιός διαφορά του αρχείου μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων σε αντίθεση με οποιουδήποτε άλλου είδους αρχείο έγκειται στο ότι σε αυτό απουσιάζει η δυνατότητα διαγραφής δεδομένων σε αυτό. Κρατήστε το αυτό.Το αρχείο μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων μόνο να το εμπλουτίσεις μπορείς, όχι να το διορθώσεις επανεγγράφοντας στοιχεία αυτού. Και εδώ μπαίνει το πρώτο συνθετικό του όρου “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”. Πρόκειται για μια αλυσίδα νέων κοινοποιημένων εγγραφών πάνω στο αρχείο αυτό, εγγραφών ομαδοποιημένων σε ομάδες που ονομάζονται μπλόκα δεδομένων (datablocks), μπλόκα που αντιστοιχούν και θυμίζουν τους κρίκους μιας αλυσίδας. Και όπως οι κρίκοι μιας αλυσίδας, έτσι και αυτά τα ομαδοποιημένα δεδομένα ή αλλιώς μπλόκα, συγκολούνται χρονικά το ένα μετά το άλλο δημιουργώντας μια αλυσίδα κοινοποιήσεων. Ένα κοινό αρχείο που δεν έχει "πίσω". Μόνο "Μπροστά".

Τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε λίγο πιο τεχνικά. Στις παρακάτω παραγράφους θα εξηγήσουμε την φύση των δεδομένων του αρχείου μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων και την διαδικασία προσθήκης των δεδομένων αυτών στην αλυσίδα.

Η φύση των ομαδοποιημένων δεδομένων (μπλόκων)

Η φύση των δεδομένων που κοινοποιούνται σε μια αλυσίδα κοινοποιήσεων καθορίζεται από την ύπαρξη ή όχι μιας συγκεκριμένης λειτουργίας των δεδομένων αυτών. Υπάρχουν τα δεδομένα που εγγυώνται την διαδικασία με την οποία όλα (συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων) τα ομαδοποιημένα δεδομένα ή μπλόκα, συναρμολογούν μια αλυσίδα κοινοποιήσεων και υπάρχουν και τα δεδομένα που δεν έχουν αυτή την ιδιότητα. Ας ονομάσουμε τα πρώτα αυτά “Σημαντικά Δεδομένα” ή “Δεδομένα Ελέγχου”. Τα σημαντικά δεδομένα εγγυώνται την απρόσκοπτη λειτουργία μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων σύμφωνα με το πρωτόκολλο συναίνεσης που έχει θεσπιστεί για την αλυσίδα αυτή. Τα υπόλοιπα δεδομένα αναφέρονται σε δεδομένα με ανθρώπινο εννοιολογικό περιεχόμενο και για αυτόν ακριβώς τον λόγο αξιόλογα και χρήσιμα για τους κατόχους των δεδομένων αυτών. Ας τα ονομάσουμε “Εννοιολογικά Δεδομένα” ή “Χρήσιμα Δεδομένα”. Στην περίπτωση του Bitcoin τα δεδομένα αυτά περιγράφουν την κατάσταση ενός από κοινού τραπεζικού χαρτοφυλακίου. Εάν θα μιλάγαμε για δεδομένα που περιγράφουν την καταμέτρηση ψήφων, τότε στο τέλος της, η αλυσίδα αυτή θα περιείχε ένα ανόθευτο εκλογικό αποτέλεσμα, εάν πάλι τα δεδομένα αυτά αναφέρονταν σε περιουσίες ακινήτων, θα μιλάγαμε για την ανόθευτη αλυσίδα κοινοποιήσεων του Εθνικού Κτηματολόγιου. Με εφαρμογές όπως στην από κοινού πιστοποίηση προϊόντων,στην από κοινού διαφύλαξη πολιτιστικών, ιστορικών, δημοσιονομικών εγγράφων, στην από κοινού διεξαγωγή ανόθευτων και συνάμα τυχερών(και για αυτό και άτυχων) παιχνιδιών, στην από κοινού σύνταξη συμβολαίων παντός είδους και οποιοδήποτε συνθηκών, στην (αποδεδειγμένα όπως θα δούμε παρακάτω) ελεύθερη και ταυτόχρονα ελεγχόμενη από κοινού, διακίνηση ιδεών και πληροφοριών με λίγα λόγια.

Ρόλοι και αρμοδιότητες.

Σε μια αλυσίδα κοινοποιήσεων τα πρόσωπα διακρίνονται και παίρνουν το όνομά τους με βάση τις αρμοδιότητές τους.  Μία αρμοδιότητα αναφέρεται στην κατοχή και συνεχή ενημέρωση μέρους ή του συνόλου του αρχείου της αλυσίδας και μια δεύτερη αρμοδιότητα αναφέρεται στο δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας νέων block στην αλυσίδα. Όσοι κόμβοι διαφυλάσσουν μέρος της αλυσίδας ονομάζονται απλά κόμβοι, ενώ οι κόμβοι που διαφυλάσσουν το σύνολο της αλυσίδας, ονομάζονται διαχειριστές κόμβοι (master nodes). Αμφότεροι χρησιμοποιούν τοπικά τον αποθηκευτικό τους χώρο. Όσοι κόμβοι-διαχειριστές εκτελούν και την δεύτερη αρμοδιότητα ονομάζονται εξόρυχοι (miners) και η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξόρυξη (mining). Όλοι οι κόμβοι είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον του ελέγχου νομιμότητας των μπλοκ που διοχετεύονται σε αυτούς και προώθησης των, στους γειτονικούς τους κόμβους. Χρήστες του δικτύου ονομάζονται όσοι κόμβοι ή μη, δημιουργούν και διοχετεύουν χρήσιμα δεδομένα σε αυτό.

Το μπλοκ. Ορισμός και δομή.

Μπλοκ είναι το σύνολο των παρακάτω ομάδων δεδομένων.

α) Το κρυπτογραφικό αποτύπωμα του προηγούμενου στην αλυσίδα, μπλοκ (previous block hash). Τα δεδομένα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των σημαντικών δεδομένων. Πρόκειται για έναν δείκτη που καθορίζει την μοναδική ταυτότητα του προηγούμενου μπλοκ.

β)Το κρυπτογραφικό αποτύπωμα που προκύπτει από την λειτουργία μιας συνάρτησης κατακερματισμού πάνω στο σύνολο των εισαχθέντων και ξεχωριστών συναλλαγών(transactions) στο εν λόγω μπλοκ, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των συναλλαγών. Στην περίπτωση του bitcoin, κάθε ομάδα συναλλαγών αναφέρεται και περιγράφει μία νομισματική συναλλαγή (coin transaction). Οι συναλλαγές ανήκουν στην κατηγορία των χρήσιμων δεδομένων, ενώ το κρυπτογραφικό τους αποτύπωμα ανήκει στην κατηγορία των σημαντικών δεδομένων. Τα δεδομένα αυτά εντάσσονται στο μπλοκ σε μια διάταξη που στην γλώσσα των υπολογιστών ονομάζεται δέντρο Merkle (Merkle tree), και θυμίζει ένα ανεστραμμένο δέντρο. Η κορυφή του ανεστραμμένου αυτού δέντρου ονομάζεται ρίζα merkle (Merkle root). Η ρίζα Merkle λοιπόν προκύπτει και περιέχει πληροφοριακά το σύνολο των ενταγμένων στο μπλοκ, συναλλαγών. Να σημειωθεί ότι κάθε Κόμβος που λαμβάνει μέρος στη διαδικασία υποβολής νέου μπλοκ προς ένταξη στην αλυσίδα κοινοποιήσεων, δεν συμπεριλαμβάνει απαραίτητα τα ίδια χρήσιμα δεδομένα. Προϋπόθεση για την συμπερίληψης μιας συναλλαγής σε ένα υποψήφιο προς ένταξη στην αλυσίδα,  μπλοκ, είναι η παρουσία των δεδομένων αυτών στον κόμβο-διαχειριστή καθώς και σχετίζεται με το επισυναπτόμενο σε αυτήν, κόμιστρο (transaction fee). Το κόμιστρο είναι κλάσμα του ψηφιακού νομίσματος που χρησιμοποιεί η εκάστοτε αλυσίδα. Όσο υψηλότερο είναι το επισυναπτόμενο από τον χρήστη της συναλλαγής κόμιστρο, τόσο υψηλότερα θα βρίσκεται στην λίστα συμπερίληψης συναλλαγών, αυξάνοντας τις πιθανότητες συντομότερης κοινοποίησης.

γ)Η απόδειξη μόχθου του μπλοκ (cryptographic nonce). Πρόκειται για έναν μοναδικά δημιουργημένο αριθμητικό λέξημα. Είναι μια σειρά σημαντικών δεδομένων άπαξ παραχθέντος με τυχαία διεργασία από τον κόμβο-διαχειριστή. Τα δεδομένα ενός αριθμητικού λεξήματος σε ένα μπλοκ που τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης σε μια αλυσίδα κοινοποιήσεων έχουν την εξής ιδιότητα. Η λειτουργία μιας συνάρτησης κατακερματισμού στο σύνολο των δεδομένων των προηγούμενων δύο ομάδων ενός μπλοκ συμπεριλαμβανομένου  και του αριθμητικού λεξήματος αυτού, δημιουργεί την τελευταία ομάδα δεδομένων του μπλοκ, ήτοι το

δ)Κρυπτογραφικό αποτύπωμα του εν λόγω μπλοκ. Όπως και στην περίπτωση της ομάδας (α) το αποτύπωμα αυτό καθορίζει την μοναδική ταυτότητα του μπλοκ αυτού. Να σημειωθεί ότι εάν ένα υποψήφιο προς ένταξη στην αλυσίδα κοινοποιήσεων μπλοκ, πετύχει να ενταχθεί σε αυτήν, το κρυπτογραφικό του αποτύπωμα θα αποτελέσει την ομάδα (α) του επόμενου από αυτό, μπλοκ.

(Αλυσίδα Κοινοποιήσεων, η βασική δομή, πηγή: Wikipedia  )

Ασφάλεια και ώθηση(κίνητρο).

Στην τρίτη ομάδα δεδομένων ενός μπλοκ, στο αριθμητικό λέξημα δηλαδή, βρίσκεται το κλειδί της σταθερότητας και ασφάλειας λειτουργίας μιας αλυσίδας κοινοποιήσεων. Η εύρεση του κατάλληλου αριθμητικού λεξήματος βασίζεται εξ ολοκλήρου σε τυχαίους παράγοντες και για αυτόν τον λόγο  έχει άμεση εξάρτηση με την υπολογιστική ισχύ του εκάστοτε κόμβου-διαχειριστή. Ο σχεδιασμός του πρωτοκόλλου του bitcoin συγκεκριμένα, επιτρέπει επιπροσθέτως την δημιουργία επεξεργαστών σχεδιασμένων κατάλληλα στην κατεύθυνση βελτιστοποίησης των εργασιών τους. Η ιδιότητα αυτή του πρωτοκόλλου του bitcoin το καθιστά ευάλωτο, δίνοντας ταυτόχρονα υπολογιστική προτεραιότητα στους κατόχους τέτοιων επεξεργαστών.Σε άλλα ψηφιακά νομίσματα, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό νόμισμα Monero(XMR), η δυνατότητα εύρεσης τέτοιων διοχετευμένων αναφορικά με την λειτουργία τους, επεξεργαστών, απομακρύνεται, .  Η εύρεση ενός λειτουργικού αριθμητικού λεξήματος αποτελεί την de facto απόδειξη μόχθου στην διαδικασία προσθήκης νέων μπλοκ σε μια αλυσίδα κοινοποιήσεων αφού χρειάζονται αστρονομικά νούμερα παραγωγής και ελέγχου τυχαίων λεξημάτων μέχρι την εύρεση ενός που να λειτουργεί ικανοποιώντας την συνθήκη δυσκολίας του εκάστοτε πρωτοκόλλου. Επιχειρώντας έναν παραλληλισμό, θα λέγαμε ότι η διαδικασία εύρεσης ενός λειτουργικού αριθμητικού λεξήματος μοιάζει με την ρίψη ενός ζαριού με αστρονομικά μεγάλο αριθμό όψεων, από τις οποίες μόνο ένα πολύ μικρό σύνολο, διασκορπισμένων τυχαία, όψεων αυτού, θεωρούνται επιτυχείς. Όσες περισσότερες οι ρίψεις, τόσες μεγαλύτερη η πιθανότητα εύρεσης κατάλληλου αριθμο-λεξήματος. Κίνητρο για τους εξόρυχους είναι η απόκτηση κλάσματος του νομίσματος της εκάστοτε αλυσίδας, κλάσμα που ορίζεται από το πρωτόκολλο του δικτύου και αποδίδεται αυτόματα στον κόμβο που επιτυγχάνει την ένταξη του μπλοκ που παρήγαγε, στην αλυσίδα κοινοποιήσεων καθιστώντας το νόμιμο κομμάτι αυτής. Οι εξόρυχοι επιπροσθέτως καρπώνονται και τα κόμιστρα των συναλλαγών που ενέταξαν στο μπλοκ τους Για ευνόητους λόγους, η πρώτη στην λίστα των χρήσιμων δεδομένων συναλλαγή, περιγράφει την ανταμοιβή του εξόρυχου του μπλοκ.

Δεύτερα Συμπεράσματα

Από τα μέχρι τώρα λεχθέντα, καταλαβαίνουμε ότι εφόσον κοστίζει στους εξόρυχους, με όρους πραγματικής οικονομίας, να λαμβάνουν μέρος στο δίκτυο, θα πρέπει απαραίτητα να παίρνουν κάτι ως αντίτιμο. Και το αντίτιμο αυτό είναι κλάσματα του ψηφιακού νομίσματος της εκάστοτε αλυσίδας. Και εάν αναρωτηθεί κάποιος, “Μα τι αξία έχουν αυτά;”, η απάντηση θα είναι, “ό τι αξία έχουν όλα τα νομίσματα. Ό τι αξία τους απο-δίδουν τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα εκάστοτε νομίσματα, είτε Συμβατικά Νομίσματα (Fiat Currency), είτε Ψηφιακά Νομίσματα (Digital Currency). Συνεπώς τίθεται θέμα σύγκρισης των διαφορετικών συστημάτων Νομίσματος που χρησιμοποιείται. Σύγκριση αναφορικά με τους κανόνες που το διέπουν και τι αντίκτυπο έχουν οι κανόνες αυτοί σε χαρακτηριστικά του καθενός δικτύου που κινείται με διαφορετικό Νόμισμα, χαρακτηριστικά όπως συμμετοχικότητα, ανεξαρτησία, ταχύτητα, αποδοτικότητα, ασφάλεια, επαληθευσιμότητα κ.α.

Σταθερότητα και Συναίνεση

Κοινωνία και Αλυσίδα Κοινοποιήσεων

Αλυσίδα Κοινοποιήσεων-Γνώση και Ευθύνη

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

  1. https://anders.com/blockchain/       Μαθήματα σε βίντεο γυρω απο την λειτουργία σύνδεσης των μπλόκ σε μία αλυσίδα κοινοποιήσεων
  2. https://www.youtube.com/watch?v=bBC-nXj3Ng4