Κατηγορία: GenesisBlogchain

0

Συνάρτηση Κατακερματισμού

Συνάρτηση κατατεμαχισμού ή συνάρτηση κατακερματισμού ονομάζουμε την συνάρτηση εκείνη στην οποία εισάγουμε μια οποιαδήποτε ποσότητα δεδομένων και αφού αυτή λειτουργήσει πάνω τους, μας εξάγει το Κρυπτογραφικό Αποτύπωμα αυτών των δεδομένων. Η συνάρτηση κατακερματισμού (όπως...

0

Το Bitcoin

“Χωρίς περιεχόμενο ακόμη. Σύντομα θα προστεθεί. Σας παρακαλούμε κάντε έναν κόπο και επισκεφτείτε το άρθρο στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστούμε “ Did you like this?Tip fragagou with Cryptocurrency Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Monero Powered by...

0

Η περίπτωση IOTA

“Χωρίς περιεχόμενο ακόμη. Σύντομα θα προστεθεί. Σας παρακαλούμε κάντε έναν κόπο και επισκεφτείτε το άρθρο στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστούμε “ Did you like this?Tip fragagou with Cryptocurrency Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Monero Powered by...

0

Αλγόριθμος Απόδειξης Μόχθου

“Χωρίς περιεχόμενο ακόμη. Σύντομα θα προστεθεί. Σας παρακαλούμε κάντε έναν κόπο και επισκεφτείτε το άρθρο στο προσεχές μέλλον. Ευχαριστούμε “ Did you like this?Tip fragagou with Cryptocurrency Bitcoin Bitcoin Cash Ethereum Monero Powered by...

0

Πρωτόκολλο Συναίνεσης

Όλα τα πρόσωπα του δικτύου μιας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων, δημιουργούν και μοιράζονται από κοινού ένα αρχείο. Η διαδικασία δημιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα Σύνταγμα κανόνων, που στην γλώσσα των...

0

Δίκτυο ομότιμων κόμβων (P2P Network)

Τί είναι λοιπόν ένα δίκτυο ομότιμων κόμβων(P2P Network); Ο Κόμβος στην Γεωμετρία, ορίζεται ώς το σημείο όπου συναντιούνται τρείς ή/και περισσότερες γραμμές (δρόμοι).  Η λέξη “ομότιμων” μας ξεκαθαρίζει την απουσία προτεραιότητας (όποιου είδους) κάποιου...

0

Αιώνιοι

“Immortals…we’ll put their name to the test.” “300” The Movie Quotes https://cryptograffiti.info/#ba662f33f9cad2597198026d585ce58484fa521d841289993272706493acf696

0

Κρυπτογραφικό Αποτύπωμα

Τί είναι λοιπόν το κρυπτογραφικό αποτύπωμα; Το κρυπτογραφικό αποτύπωμα είναι μια σταθερή σε μέγεθος, ποσότητα δεδομένων. Όταν δείτε κάτι που να μοιάζει με αυτό—>f4150c53079b91d83cf75aaa2aa9ed158aa12b4debe567edcfeb9ff0929aba3c, τότε μάλλον έχετε μπροστά σας ένα κρυπτογραφικό αποτύπωμα. Στην προκειμένη...

0

“Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”. Μια (αιώνια) Προκήρυξη

  Κοινό-Ποίηση Μόλις συνειδητοποιώ ότι ο όρος “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων” για να περιγράψει τον αγγλικό “Blockchain” είναι εύστοχος και απο ετυμολογική σκοπιά.”Ποιώ” δηλαδή κατασκευάζω.Η ποίηση εν προκειμένω ειδομένη ώς κατασκευή. Και “Κοινό”, δηλαδή ένα σύνολο...