Έξυπνα Συμβόλαια

Τι είναι τo “έξυπνο συμβόλαιο”; Ως “Έξυπνο Συμβόλαιο” μπορούμε να ορίσουμε το σύνολο των ψηφιακών δεδομένων που αναρτούνται σε μια Αλυσίδα Κοινοποιήσεων και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις…