Συνάρτηση Κατακερματισμού

Συνάρτηση κατατεμαχισμού ή συνάρτηση κατακερματισμού ονομάζουμε την συνάρτηση εκείνη στην οποία εισάγουμε μια οποιαδήποτε ποσότητα δεδομένων και αφού αυτή λειτουργήσει πάνω τους, μας εξάγει το Κρυπτογραφικό Αποτύπωμα αυτών των…