Ετικέτα: συνάρτηση κατακερματισμού

  • Συνάρτηση Κατακερματισμού

    Συνάρτηση κατατεμαχισμού ή συνάρτηση κατακερματισμού ονομάζουμε την συνάρτηση εκείνη στην οποία εισάγουμε μια οποιαδήποτε ποσότητα δεδομένων και αφού αυτή λειτουργήσει πάνω τους, μας εξάγει το Κρυπτογραφικό Αποτύπωμα αυτών των δεδομένων....