Πρωτόκολλο Συναίνεσης

Όλα τα πρόσωπα του δικτύου μιας Αλυσίδας Κοινοποιήσεων, δημιουργούν και μοιράζονται από κοινού ένα αρχείο. Η διαδικασία δημιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα Σύνταγμα…