Η τεχνολογία “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”

Τι είναι μια “Αλυσίδα Κοινοποιήσεων”; Επαναστατική Τεχνολογία η οποία παρουσιάζεται ως μία δημόσια, μη δυνατόν να μεταβληθεί, αποκεντρωμένη σειρά δεδομένων, ομαδοποιημένων σε χρονικά αριθμημένα “μπλοκς” (blocks). Η πρώτη ιστορικά,…